Kaupunkitilaohje – kaikki kaupungista

Kaupunkitilaohje on käsikirja Vantaalla käytettävistä hyvistä julkisen ulkotilan ratkaisuista ja periaatteista suunnittelijoiden, rakentajien, yrittäjien, päättäjien ja asukkaiden käyttöön. Sivustolta löytyvät kaikki olemassa olevat julkisen kaupunkitilan suunnitteluohjeet ja -suositukset sekä näiden käytön periaatteet eri kohteissa: katutilassa, puistoissa, viheralueilla sekä asema- ja väyläympäristöissä. Kaupunkitilaohjetta voidaan hyödyntää niin julkisessa kuin yksityisessäkin kaupunkitilassa. Ohjeen noudattaminen varmistaa yhtenäisen kaupunkiympäristön sekä ainutlaatuisen kaupunkikuvan toteutumisen Vantaalla.

Ohjeet yhdestä paikasta

Kaikkien käyttöön avattu kaupunkitilaohje toteuttaa tavoitetta avoimesta ja ketterästä julkisten kaupunkitilojen suunnittelusta. Kaupunkitilaohje kokoaa yhteen kaikki Vantaan julkisen kaupunkitilan suunnittelun ohjeet. Ohje antaa tietoa Vantaan julkisten kaupunkitilojen suunnitteluun ja tulevaisuuden tavoitteisiin. Ohjeen käyttämistä suositellaan myös yksityisillä alueilla.

Laadukasta ja kestävää kaupunkia

Ohjeet tähtäävät korkeaan laatuun, kestävyyteen ja kustannustehokkuuteen. Tulevaisuuden ratkaisuissa painottuvat erityisesti ekologisuus, ympäristövastuullisuus, resurssiviisaus ja ilmastonmuutoksen vaikutukset.

Yksilölliset alueet — yhtenäinen kokonaisuus

Vantaan keskustat ovat omaleimaisia. Paikan henki ja imago, historiallinen ja kulttuurinen identiteetti välittyvät vahvana. Taiteella ja valaistuksella luodaan kohokohtia ja elämyksiä.

Kaupunkitila luovasti käyttöön

Vantaa rohkaisee kauniin, viihtyisän ja kestävän kaupungin luomiseen sekä kaupunkitilan luovaan käyttöön. Vantaalle halutaan elämän vilkkautta, tapahtumia ja toimintaa. Ohjeen sivuilta löytyy tietoa ja vinkkejä pysyviin ja väliaikaisiin tapahtumiin, kaupunkitaiteeseen sekä liikejulkisivujen toteutuksiin.

Vantaa tehdään yhdessä – persoonallisuuteen kannustaen.