Kaupunkitilan laatu

 

Vantaa rohkaisee kauniin, viihtyisän ja kestävän kaupungin luomiseen sekä kaupunkitilan luovaan käyttöön.
Vantaalle halutaan elämän vilkkautta.


Toimivuus
Kaupungissa on toimiva ja turvallinen liikkumisen verkosto.


Kaupunki kaikille
Esteettömät ratkaisut,
opasteet.


Monikäyttöisyys
Tilaa tapahtumien järjestämiselle ja yhteisöllisyydelle.


Korkealaatuisuus
Suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa, yhteiset tavoitteet.


Esteettisyys
Tunnistettava ilme, kauneus, paikan henki ja imago, kulttuurinen ja historiallinen identiteetti, taide.


Ekologisuus
Ympäristövastuullisuus ja resurssiviisaus, ilmastonmuutoksen vaikutusten huomiointi.


Kestävyys ja kustannustehokkuus
Rakentamisen materiaalit ja laadukkaiksi todettujen vakioratkaisujen käyttö.